Oferta

Oferowana forma współpracy powierzenia zadań służby bhp specjaliście ds. bhp i ppoż. z naszej firmy zapewni Państwu możliwość koncentracji sił i środków na zasadniczych celach Waszego przedsiębiorstwa. Zagwarantuje również pewność profesjonalnego wykonania ciążących na Państwu obowiązków prawnych. Dzięki temu zyskają Państwo większą elastyczność, redukcję kosztów, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wysoką wydajność.
Usługi nasze w tym zakresie obejmują podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodek Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704)

Powierzając nam pełnienie zadań służby BHP, pracodawca jest odciążony od wielu dodatkowych czynności administracyjnych, a koszt wykonywania zadań służby BHP przez naszą firmę jest zdecydowanie niższy niż przy zatrudnianiu pracownika służby BHP na umowę o pracę.

W ramach obsługi BHP oferujemy m. in.:

 • szkolenia wstępne BHP,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • przeprowadzenie oceny stanu BHP w firmie,
 • doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy,
 • sporządzenie okresowej analizy BHP,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • ocenę wydatku energetycznego,
 • sporządzanie instrukcji stanowiskowych BHP,
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami nadzoru (PIP, PIS),
 • pomoc w sporządzeniu regulaminu pracy oraz wszelkie inne zadania wynikające z rozporządzenia -dotyczącego służby BHP,
  prowadzenie rejestrów,
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji modernizacji oraz nowych inwestycji zakładu pracy pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach produkcyjnych
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy,
 • Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z pozostałych usług.

Wypadek przy pracy może mieć miejsce w każdej firmie i jest nagłym zdarzeniem, wywołanym przyczyną zewnętrzną. Takie zdarzenie obliguje firmę do sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Oferujemy Państwu wykonanie profesjonalnego postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkowej, a także współpracę z ZUS-em i GUS-em, ułatwiając przebrnięcie przez cały proces, który często kosztuje pracodawców wiele czasu.

Definicja wypadku przy pracy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.), wypadek przy pracy definiowany jest jako nagłe zdarzenie spowodowane zewnętrzną przyczyną, a którego skutkiem jest uszczerbek lub śmierć pracownika.

Wypadek przy pracy może dotyczyć sytuacji:

podczas lub w związku z wykonywaniem czynności / poleceń od przełożonego,
podczas lub w związku z wykonywaniem czynności – bez polecenia przełożonego,
w czasie drogi między siedzibą firmy a miejscem wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę.

Co obejmuje dokumentacja powypadkowa?

W skład dokumentacji powypadkowej wchodzą:

 • Protokół powypadkowy
 • Karta wypadku dla pracowników bez umowy o pracę
 • Statystyczna Karta Wypadku
 • Karta wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy lub w czasie powrotu do domu
 • Karta rejestracji zdarzenia
 • Wyjaśnienia poszkodowanego
 • Informacje uzyskane od świadka zdarzenia
 • Postanowienie i polecenie
 • Do powstania pełnej dokumentacji, konieczne są:
  – powołanie zespołu powypadkowego
  – sfotografowanie i wykonanie szkiców z miejsca wypadku
  – pozyskanie niezbędnych informacji od poszkodowanego oraz świadków zdarzenia
  – zgłoszenie się do zakładu opieki zdrowotnej o informacje dotyczące obrażeń, jakich doznał poszkodowany
  – właściwa klasyfikacja prawna
  – protokół, w którym znajdą się również przyczyny zdarzenia
  – zarządzenie, które umożliwi wyeliminowanie albo ograniczenie prawdopodobieństwa pojawienia się podobnych zdarzeń w przyszłości
  – statystyczna karta wypadku przy pracy
  – obowiązkowy do założenia rejestr wypadków przy pracy
  – dokumentacja dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która umożliwi ubieganie się o świadczenia należne pracownikowi z racji posiadanego przez niego ubezpieczenia

Jeżeli jednemu z pracowników Państwa firmy przydarzył się wypadek, a nie jesteście Państwo pewni jakie kroki formalne należy podjąć w tej sytuacji, warto zainteresować się naszą ofertą. Zapewniamy, że jesteśmy przygotowani z zakresu prawa pracy i pokrewnych dziedzin, posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz szerokie grono usatysfakcjonowanych klientów. Dzięki temu możemy tworzyć dokumentacje powypadkowe i pomagać w kwestiach formalnych z gwarancją dobrze wykonanej pracy.